درباره آتش

ماهنامه ی ادبی و فرهنگی آتش در شیراز منتشر می شود و تا بحال سه شماره از آن به چاپ رسیده است. این مجله آثار داستان نویسان، مترجمان و نویسندگان در سراسر کشور را دربر می گیرد. مجله ی آتش پذیرای آثار مربوط به ادب کلاسیک و ادبیات پیشرو می باشد. مدیر مسئول مجله: محمد عسلی سردبیر: عبدالرحمن مجاهد نقی مدیر هنری و طراح لوگو و جلد: علی عسلی