ابوحیان توحیدی شیرازی ( مصاحبه با دکتر محمدرضا خالصی – بخش دوم )

پیش از ورود برای آمادگی ذهنی خواننده، چکیده‌ی اهم مطالب این گفت‌وگو را به‌اختصار می‌آوریم: ـ بزرگ‌ترین نویسنده‌ی ادبیات عرب، ابوحیان توحیدی است. ـ ابوحیان توحیدی، شیرازی است. ـ سعدی در سجع نویسی وامدار همشهری خودش (ابوحیان توحیدی) است. ـ گلستان سعدی برخلاف باور برخی از بزرگان ادب، تحت تأثیر مقامه­ها نیست. ـ عبید زاکانی […]

خواندن متن کامل