گزارش شعر عمران صلاحی

 هرگاه که حرفی از عمران صلاحی به میان می‌­آید، می‌­گویند: عمران طنزنویس خوبی بود. در این داوری البته واقعیتی نهفته‌است که آری، عمران طنزنویس خوبی بود، اما این بخشی از واقعیت است. انگار او هرگز شاعر نبوده. سکوت در برابر شعر عمران می­‌تواند دو وجه داشته باشد. یا شعر او را در سطحی پایین­‌تر از […]

خواندن متن کامل