مرگ ارزانیان

اول این که بگویم عدالت چیز دروغی‌ست تا بدعدالتی‌ها را راحت‌تر بتپانند به خلق‌الله. دوم ندارد. شروعش با اول بود بی این که فکری داشته باشم برای ادامه‌اش. همین‌طور به زبانم آمد اول و حالا ناچار ادامه‌اش می‌دهم. سوم این که قرار نیست این داستان چیز جالبی باشد. یا سرراست‌ترش اصلاً جالب که نیست مزخرف […]

خواندن متن کامل