بذری پاک در خاکی خوب

اتفاق‌های مهم زندگی آدم‌ها معمولاً از دل روابط و دیدارها و برخوردهایی نشأت می‌گیرند که در بسیاری از مواقع بعدها عاقبتش را می‌فهمیم؛ مثل من که عصرهای دل‌گیر تابستان ۱۳۸۵ در کتاب‌فروشی امیرکبیر که در طبقه‌ی دوم پاساژ مرکزی جهرم بود، منتظر رفیقِ تازه‌یابی بودم که به فاصله‌ی اندکی باعث و بانی یکی از دغدغه‌های […]

خواندن متن کامل